به پورتال سازمانی شرکت کفش ملی خوش آمدید > روابط عمومی > جشنواره
ورود
جشنواره ویژه مدارس

فهرست برندگان قرعه کشی جشنواره ویژه مدارس کفش ملی اعلام شد :

فهرست برندگان قرعه کشی جشنواره ویژه مدارس کفش ملی که روز شنبه مورخ نوزدهم بهمن ماه انجام شد در فایل زیر موجود  می باشد 

    جهت دریافت فایل مربوط به برندگان جوایز جشنواره ویژه مدارس

اینجا کلیک کنید

جشنواره نوروزی

جشنواره نوروزی

فهرست برندگان قرعه کشی جشنواره کفش ملی اعلام شد :

 فهرست برندگان قرعه کشی جشنواره فروش نوروزی کفش ملی که روز دو شنبه مورخ 30/02/92  انجام شد بشرح زیر می باشد.

 جهت دریافت فایل مربوط به برندگان جوایز جشنواره فروش نوروزی

اینجا کلیک کنید

برندگان قرعه کشی جشنواره نوروزی کفش ملی اعلام شد

برندگان جایزه خودرو سواری پراید : 

شماره سریال عنوان جایزه کد منطقه منطقه کد فروشگاه نام شعبه شماره همراه
101121600700 خودروی سواری پراید 12 گیلان 1216 سیاهکل 0935XXX6065
101140502280 خودروی سواری پراید 14 کرمان 1405 کرمان 0913XXX7458
101157201060 خودروی سواری پراید 22 بروجرد 1572 همدان 0918XXX5581
101170202441 خودروی سواری پراید 17 فارس 1702 شیراز 0933XXX4256
101061601172 خودروی سواری پراید 1 یک تهران 0616 امامزاده حسن 0937XXX7031
101180300793 خودروی سواری پراید 18 اصفهان 1803 اصفهان 0913XXX5982

                      

برندگان جایزه کمک هزینه سفر به عتبات عالیات :

شماره سریال عنوان جایزه کد منطقه منطقه کد فروشگاه نام شعبه شماره همراه
101000602811 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 10   قم 0006 اراک 0939XXX8706
101010204643 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 04 چهار تهران 0102 شهرری 0936XXX1953
101021700849 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 20 مرکزی 0217 تاکستان 0935XXX6994
101050103061 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 02 دو تهران 0501 سلسبیل 0911XXX8856
101061302442 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 01 یک تهران 0613 شمشیری 0937XXX0871
101101901409 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 25 شاهرود 1019 علی آباد 0911XXX1358
101105003925 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 03 سه تهران 1050 تهرانپارس 0912XXX9391
101107202647 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 11 مازندران 1072 قائمشهر 0911XXX9093
101120500322 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 12 گیلان 1205 رشت 0911XXX7710
101136201788 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 13 آذربایجان 1362 خوی 0914XXX0118
101140400519 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 14 کرمان 1404 رفسنجان 0913XXX2006
101152800518 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 15 کرمانشاه 1528 قروه 0918XXX4987
101155601908 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 22 بروجرد 1556 خرم آباد 0916XXX2485
101160801338 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 16 خوزستان 1608 خرمشهر 0930XXX4890
101170205421 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 17 فارس 1702 شیراز 0917XXX0712
101180201430 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 18 اصفهان 1802 اصفهان 0913XXX7049
101190200716 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات 19 خراسان 1902 مشهد 0915XXX0318
فرمان Print خروجي به فايل Excel خروجي به فايل Word خروجي به فايل PDF
اسامی برندگان بن پانصد هزار ریالی
%__EvalRadCallbackPanelScripts__%
جستجو : جستجو
 فيلدهاي نمايشي
%__EvalRadCallbackPanelScripts__%
براي گروه بندي کردن نسبت به يک ستون، header آن را به اين قسمت drag و drop کنيد.
شماره_سریالعنوان_جایزهکد_منطقهمنطقهکد_فروشگاهنام_شعبهشماره_همراه
 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >صفحه 1 (تعداد صفحات 10)
101000101322بن پانصد هزار ريالي10 قم0001 قم0912XXX0277
101000102079بن پانصد هزار ريالي10 قم0001 قم0912XXX1135
101000102431بن پانصد هزار ريالي10 قم0001 قم0911XXX9334
101000501336بن پانصد هزار ريالي10 قم0005 اراك0918XXX2124
101000501854بن پانصد هزار ريالي10 قم0005 اراك0918XXX6738
101000502253بن پانصد هزار ريالي10 قم0005 اراك0919XXX2943
101000603165بن پانصد هزار ريالي10 قم0006 اراك0936XXX2500
101000603228بن پانصد هزار ريالي10 قم0006 اراك0918XXX6834
101000603265بن پانصد هزار ريالي10 قم0006 اراك0918XXX1307
101000603586بن پانصد هزار ريالي10 قم0006 اراك0918XXX7115
101000604226بن پانصد هزار ريالي10 قم0006 اراك0918XXX7671
101000604760بن پانصد هزار ريالي10 قم0006 اراك0918XXX3240
101000605168بن پانصد هزار ريالي10 قم0006 اراك0918XXX6921
101000606057بن پانصد هزار ريالي10 قم0006 اراك0918XXX1625
101000607343بن پانصد هزار ريالي10 قم0006 اراك0918XXX5031
101000701891بن پانصد هزار ريالي10 قم0007 قم0939XXX6768
101000703235بن پانصد هزار ريالي10 قم0007 قم0937XXX4271
101000703317بن پانصد هزار ريالي10 قم0007 قم0935XXX4285
101000704156بن پانصد هزار ريالي10 قم0007 قم0914XXX1298
101000902098بن پانصد هزار ريالي10 قم0009 قم0919XXX0890
101000902222بن پانصد هزار ريالي10 قم0009 قم0912XXX5526
101000902425بن پانصد هزار ريالي10 قم0009 قم0912XXX1140
101000903255بن پانصد هزار ريالي10 قم0009 قم0919XXX0703
101001000052بن پانصد هزار ريالي10 قم0010 قم0912XXX2787
101001001900بن پانصد هزار ريالي10 قم0010 قم0912XXX8784
101001100863بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0011 اسلامشهر0910XXX1686
101001101386بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0011 اسلامشهر0912XXX4283
101001102579بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0011 اسلامشهر0912XXX6290
101001102797بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0011 اسلامشهر0919XXX6038
101001102824بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0011 اسلامشهر0912XXX8219
101001102887بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0011 اسلامشهر0936XXX9723
101001104593بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0011 اسلامشهر0912XXX0322
101001200075بن پانصد هزار ريالي10 قم0012 خمين0918XXX3446
101001200456بن پانصد هزار ريالي10 قم0012 خمين0918XXX9910
101001202232بن پانصد هزار ريالي10 قم0012 خمين0918XXX3205
101001202242بن پانصد هزار ريالي10 قم0012 خمين0918XXX7584
101001301174بن پانصد هزار ريالي10 قم0013 گلپايگان0913XXX8702
101001301337بن پانصد هزار ريالي10 قم0013 گلپايگان0910XXX1235
101001302566بن پانصد هزار ريالي10 قم0013 گلپايگان0913XXX2844
101001700468بن پانصد هزار ريالي10 قم0017 محلات0918XXX2269
101001702215بن پانصد هزار ريالي10 قم0017 محلات0918XXX1773
101001702758بن پانصد هزار ريالي10 قم0017 محلات0918XXX1898
101001703052بن پانصد هزار ريالي10 قم0017 محلات0918XXX9362
101006201203بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0062 قدس0937XXX2112
101006202168بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0062 قدس0912XXX5275
101006202548بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0062 قدس0936XXX5085
101006202691بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0062 قدس0935XXX9742
101006203242بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0062 قدس0912XXX9931
101006203575بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0062 قدس0936XXX8020
101006204436بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0062 قدس0912XXX8419
101006205043بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0062 قدس0937XXX3953
101006900695بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0069 برغان0935XXX1181
101006900884بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0069 برغان0912XXX6232
101007002612بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0070 كرج0937XXX2703
101007003026بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0070 كرج0912XXX6953
101007007139بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0070 كرج0912XXX1412
101007007560بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0070 كرج0939XXX4133
101007007649بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0070 كرج0912XXX2291
101007008641بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0070 كرج0919XXX2781
101007010360بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0070 كرج0912XXX7987
101007010883بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0070 كرج0935XXX5409
101007012402بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0070 كرج0912XXX8010
101007012742بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0070 كرج0919XXX1142
101007013553بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0070 كرج0919XXX1592
101007100379بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0071 بهار0919XXX6956
101007101576بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0071 بهار0916XXX0736
101007101839بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0071 بهار0919XXX6280
101007102685بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0071 بهار0912XXX6807
101007103549بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0071 بهار0912XXX7174
101007200071بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0072 ملارد0935XXX8515
101007200237بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0072 ملارد0919XXX3061
101007201592بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0072 ملارد0930XXX9028
101007300954بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0073 شهريار0930XXX5739
101007302874بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0073 شهريار0935XXX4157
101007309517بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0073 شهريار0939XXX6497
101007309619بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0073 شهريار0938XXX8191
101007310670بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0073 شهريار0935XXX0136
101007312462بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0073 شهريار0936XXX9059
101007312543بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0073 شهريار0937XXX2087
101007312709بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0073 شهريار0919XXX1958
101007314853بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0073 شهريار0939XXX4235
101007315298بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0073 شهريار0938XXX7233
101007316066بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0073 شهريار0912XXX9284
101007319933بن پانصد هزار ريالي1 يک تهران0073 شهريار0936XXX7390
101007400273بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0074 رجايي شهر0912XXX7762
101007402749بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0074 رجايي شهر0919XXX6950
101007403507بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0074 رجايي شهر0912XXX6351
101007403615بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0074 رجايي شهر0919XXX9424
101007403912بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0074 رجايي شهر0935XXX8055
101007404775بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0074 رجايي شهر0912XXX0758
101007404919بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0074 رجايي شهر0937XXX8597
101007405374بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0074 رجايي شهر0935XXX8008
101007500429بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0075 قزوين0919XXX2612
101007501774بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0075 قزوين0919XXX5390
101007502095بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0075 قزوين0912XXX5271
101007502304بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0075 قزوين0919XXX4818
101007502675بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0075 قزوين0910XXX1791
101007601575بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0076 قزوين0919XXX9112
101007601701بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0076 قزوين0912XXX3395
101007602126بن پانصد هزار ريالي20 مرکزي0076 قزوين0912XXX7728
تعداد کل سطر ها : 1000
جستجو
جستجو : برو
جستجوي پيشرفته
دسترسی سریع
پنج شنبه 28 فروردین 1393
آدرس : کیلومتر 18 جاده قدیم کرج _ مجموعه اسماعیل آباد _گروه صنعتی کفش ملی صندوق پستی : 1544-13185
Powered by taJan System Co