اخبار

واگذاری سهام بیمه ملت به صد هزار بازنشسته کشوری


 

معاون سرمايه گذاري و امور اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري از واگذاري سهام بيمه ملت به صد هزار نفر از بازنشستگان کشوري و متقاضي سهام خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، محمود شهشهاني پور در نشست خبري با اصحاب رسانه، اظهار داشت: صندوق بازنشستگي کشوري به دنبال اجراي سياست هاي سرمايه گذاري براي بازنشستگان تحت پوشش اين صندوق، اقدام به واگذاري سی صد و چهل و پنج ميليون سهم خريداري شده از بيمه ملت به صد هزار نفر از بازنشستگان کشوري کرده است.
شهشهاني پور با تاکيد بر اينکه ارزش هر سهم واگذار شده به متقاضيان دویست و دو تومان است، گفت: صندوق اين سهام را به شکل بلوکي خريداري کرده که اکنون قيمت سهام بيمه ملت در تابلو بازار بورس نزديک به همين رقم است.
وي با بيان اينکه به تازگي صندوق اقدام به خريد دوازده و پنج درصد از سهام بيمه ملت و در اختيار گرفتن يک کرسي مديريتي بيمه ملت کرده است، گفت: با اين اقدام و در اختيار قرار گرفتن يک کرسي مديريتي ديگر توسط صندوق، عملاً دو کرسي مديريتي بيمه ملت متعلق به صندوق بازنشستگي است که مي توان از اين ظرفيت براي تحقق ساير اهداف حمايتي از بازنشستگان کشوري استفاده کرد.
شهشهاني پور ادامه داد: شرکت هاي بيمه اي به دليل ارتباط تنگاتنگ با اقشار مختلف مردم و خدمات متنوعي که ارائه مي کنند مورد توجه سرمايه گذاران قرار دارند. به همين علت، واگذاري سهام بيمه ملت با توجه به ارزش دارايي هاي در اختيار، حضور در بورس، پشتوانه مناسب و ساير مسائل فني و همچنين توجه به آينده بازنشستگان، در دستور کار قرار گرفت.
وي با بيان اينکه در گام نخست، مشارکت صد هزار نفر بازنشسته کشوري در نظر گرفته شده است، تصريح کرد: با توجه به اين جمعيت، تعداد سهام واگذار شده به هر بازنشسته کشوري، حدود سه هزار و چهارصد و پنج سهم است که در صورت ثبت نام بيش از جمعيت پيش بيني شده، تعداد سهام واگذار شده به هر نفر کمتر مي شود.
شهشهاني پور، واگذاري سهام ديگر شرکت هاي بورسي به بازنشستگان کشوري را از جمله اهداف صندوق بازنشستگي کشوري در آينده عنوان کرد و يادآور شد: اين تعداد سهم، در قالب وام قرض الحسنه سه ساله و بدون بهره، با ارزش تقريبي هفت صد هزار تومان و اقساط سی و شش ماهه به بازنشستگان کشوري واگذار مي شود که با اين شرايط، ماهانه بیست هزار تومان از حقوق بازنشستگان متقاضي کسر خواهد شد.
معاون سرمايه گذاري و امور اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري، تصريح کرد: پس از سه سال و با اتمام پرداخت اقساط تعيين شده، سهام به صورت کامل در اختيار بازنشستگان قرار گرفته و امکان فروش، واگذاري يا حق هر نوع معامله ديگري در بازار بورس را خواهند داشت.
شهشهاني پور با تاکيد بر اينکه واگذاري سهام بيمه ملت به صورت اختياري است و تنها به متقاضيان واگذار مي شود، گفت: سود سهام از ابتدا متعلق به شخص بازنشسته است و صندوق در مسائل مالي سهام دخالت نمي کند و چون این سهام  به صورت اقساط به بازنشستگان واگذار مي شود، اصل آن تا پايان پرداخت اقساط در اختيار صندوق است.

شهشهاني پور تاکيد کرد: ميزان سود سالانه هر سهم در مجمع عمومي عادي هر شرکت با حضور سهام داران آن مشخص مي شود که براي بيمه ملت نيز در نخستين مجمع عمومي که مربوط به صورت هاي مالي سال نود و پنج است، سود سهام مشخص شده و از طريق بورس به بازنشستگان پرداخت مي شود.
وي زمان ثبت نام براي خريد سهام بيمه ملت را تا پانزده دي ماه اعلام کرد و گفت: ممکن است اين تاريخ به دليل تاخيري که در زمان ثبت نام در دفاتر پيشخوان بوجود آمد، تمديد شود.
محمود طهماسبي مديرعامل هلدينگ مالي، بانکي و سهام صندوق بازنشستگي کشوري نيز در اين نشست خبري، اظهار داشت: صندوق به دنبال اجراي سياست هاي حمايتي از بازنشستگان کشوري در قالب واگذاري مجموعه اي از سهام خدماتي شامل بيمه، بانک و ليزينگ است که براي نخستين گام از واگذاري سهام بيمه ملت آغاز کرده است.
طهماسبي با بيان اينکه براي اين طرح، بيمه هاي مختلف در کشور بررسي و تحليل شدند، گفت: با نظر گروهي از کارشناسان فني و متخصص در حوزه بيمه و بورس، ضمن خريد دوازده و پنج درصد از سهام بيمه ملت که تا پيش از اين در اختيار بيمه ايران قرار داشت، واگذاري اين سهام به بازنشستگان کشوري عملياتي شد.
وي تاکيد کرد: تلاش صندوق براي واگذاري سهام بيمه ملت، تحت پوشش قرار دادن بازنشستگان در سراسر کشور است و به همين دليل دو راهکار براي ثبت نام متقاضيان در نظر گرفته شد؛ نخست، ثبت نام اينترنتي از طريق سايت صندوق، چاپ برگه ثبت نام و ارسال فيزيکي اين برگه با پست براي هلدينگ مالي صندوق است.
طهماسبي اضافه کرد: دومين راه براي ثبت نام متقاضيان، از طريق دفاتر پيشخوان دولت است که بازنشستگان کشوري مي توانند با مراجعه به اين دفاتر و با پرداخت حدود دو هزار و چهار صد تومان، ثبت نام کنند. هزينه ثبت نام در دفاتر پيشخوان در اولين قسط پرداختي، به حساب بازنشسته بازمي گردد.
وي همچنین اظهار داشت: با توجه به نوع سهام که از طريق بورس واگذار مي شود، مجوزهاي لازم از بيمه مرکزي و سازمان بورس دريافت و ضوابط حاکم بر بازار بورس نيز رعايت شده است.
طهماسبي با اشاره به زمان تخصيص سهام به بازنشستگان متقاضي، گفت: پس از پايان مهلت ثبت نام، ظرف دو هفته نسبت به دريافت کد سهامداري متقاضيان اقدام و پس از تعيين کد سهامداري از سازمان بورس، تعداد سهام تعيين شده به افراد متقاضي به صورت يکسان واگذار مي شود.
مديرعامل هلدينگ مالي، بانکي و سهام صندوق بازنشستگي کشوري، تصريح کرد: صندوق تلاش مي کند تا واگذاري سهام به بازنشستگان کشوري تا پايان دي ماه امسال عملياتي شود.

جزئیات خرید سهام بیمه ملت

بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگي کشوري می توانند از تاريخ اول لغايت پانزده دي ماه نود و پنج با توجه به شرايط و ضوابط اعلام شده در اين اطلاعيه، فرم درخواست خريد سهام بيمه ملت راکه در سايت اين صندوق به نشاني www.cspf.ir بارگذاري مي شود ، تکميل و سپس فرم شماره دو را چاپ کرده، پس از تکميل و امضا، اين فرم را به هلدينگ مالي صندوق بازنشستگي کشوري ارسال کنند.
هلدينگ مالي صندوق ضوابط و شرايط اختصاص تسهيلات و سهام بيمه ملت را به اين شرح اعلام کرده است:
۱-تعداد سهام در نظر گرفته شده براي هر بازنشسته حداکثر معادل دو درصد متوسط مستمري ساليانه است؛
۲-تسهيلات در نظر گرفته شده براي خريداري اين سهام، قرض الحسنه و بدون کارمزد و بهره است؛
۳-مدت بازپرداخت ارزش سهام اختصاص يافته، حداکثر سی و شش ماه از مستمري بازنشسته محترم کسر خواهد شد؛
۴-سهام بلافاصله به نام بازنشسته محترم منتقل مي شود؛
۵-هرگونه سود توزيع شده ساليانه اين سهام از تاريخ خريداري تماماً متعلق به بازنشسته محترمِ صاحب سهم خواهد بود؛
۶-با توجه به محدوديت منابع مالي و تعداد سهم اختصاص يافته ، در صورت افزايش درخواست هاي واصله بيش از تعداد پيش بيني شده، اين امکان براساس اولويت زماني ثبت نام در سايت، به بازنشستگان محترم اختصاص خواهد يافت.
بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري، در زمان ثبت نام بايد توجه داشته باشند که ذکر شماره دفتر کل بازنشستگي، شماره ملي، شماره تلفن همراه الزامي بوده و در صورت برخورداري از کد سهامداري در سازمان بورس و اوراق بهادار درج آن در فرم مربوطه موجب تسريع در اقدامات بعدي مي شود. همچنين تکميل فرم مربوطه، حقي را براي دريافت سهام به متقاضي ايجاد نخواهد کرد.
خريداري و اختصاص سهام به بازنشستگان کشوري، تنها در صورت تکميل فرم شماره دو و تحويل آن به هلدينگ مالي صندوق، ميسر خواهد شد.


نظرات

شما می توانید اولین کسی باشید که نظر خود را درباره این مطلب مطرح می کنید
واگذاری سهام بیمه ملت به صد هزار بازنشسته کشوری
اطلاعاتی که تکمیل کردن آنها ضروری است با علامت * مشخص شده اند.
نام *:
ایمیل *:
وب سایت:
کشور: USA (آی پی شما: 54.167.230.68)
نظرات: *
( ماکزیموم 500 کاراکتر )
توپرکجخط زیرینشکلک ها
کد امنیتی  * 
عبارت نمایش داده شده در کادر ذیل را در قسمت بالا وارد کنید.
کد امنیتی

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با همکاران ما تماس بگیرید

تلفن: +9821-46079057 , 46079162 , 46079064

نشانی: تهران،کیلومتر 18 اتوبان فتح(جاده قدیم کرج)-صندوق پستی :1544-13185

صدای مشتری: +9821-66690011